Inntektsløsninger for idrettslag

Vinclude jobber med å utvikle løsninger som kobler idrettslag sine behov for inntekter med bedrifter som ønsker å støtte lokal idrett og få lojale lokale kunder i retur.

Communication

V + include = Vinclude

Vinclude vil bidra med å skape god økonomi i idrettslagene så det blir enklere å inkludere alle spillerne i aktivitetene på idrettslaget, uavhengig av familienes økonomi.

Inkludering av alle barn og unge

For at alle barn og unge som ønsker det kan få delta i organiserte aktiviteter som idrett, uavhengig av familiens økonomi, krever det at kostnadene dekkes av noen. Med god økonomi kan idrettslag enklere inkludere alle.

Skape verdi for sponsor

Og skulle skaffe inntekter til idrettslaget kan være svært tidskrevende. Det beste utgangspunktet for langvarig sponsing er at idrettslaget som blir sponset, skaper gode målbare verdier tilbake til sponsor. Det jobber Vinclude med å utvikle sammen med noen utvalgte pilotpartnere.

Kunsten å gjøre det enkelt

I dagens digitale samfunn, ligger alt til rette for å innovere tradisjonelle bransjer. Dette gjelder også med sponsing. Vinclude har en målsetning om å utvikle sponsorløsninger som gir foreldre og spillere mer tid til idretten, og mindre på å skaffe inntekter til laget.

Kontaktinfo

Frode Røinaas
Daglig leder, Vinclude AS

Kontakt meg på: Mobil: 41248728 Epost: frode@vinclude.no