SAMMEN SKAL VI SAMLE INN TONNEVIS AV PLASTAVFALL FRA NATUREN

Alle idrettslag og skoleklasser som er med i den digitale plastdugnaden tjener penger til eget formål, samtidig som plastavfall blir samlet inn. For hvert produkt som selges, samles hele 5 kg plastavfall inn. Det tilsvarer 400 plastflasker!

Communication

VÅRT MÅL

Sammen med idrettslag, skoleklasser og andre dugnadsgrupper som trenger inntekter vil vi utvikle nye digitale løsninger. Vårt mål er å bidra med samfunnsnyttige produkter som både engasjerer selgerne og kjøperne, og bidrar med noe positivt for miljøet. God økonomi er viktig for å kunne inkludere alle med på organiserte aktiviteter, uavhengig av familienes økonomi.

Inkludering av alle barn og unge

For at alle barn og unge som ønsker det kan få delta i organiserte aktiviteter som idrett, uavhengig av familiens økonomi, krever det at kostnadene dekkes av noen. Med god økonomi kan idrettslag enklere inkludere alle, derfor er salgsdugnader som denne et viktig ledd i inkluderingsarbeidet. Alle kan delta med å skaffe inntektene.

Miljøangst og handlingsrom

Flere barn og unge opplever miljøangst og trenger konkrete måter å kunne oppleve at de bidrar til å gjøre noe nyttig for miljøet. Med plastdugnad sees resultatene raskt, og det kan motivere til videre innsats, også utenfor lagets dugnadssalg.

Plastinnsamling som virker!

Plastdugnad arrangeres av Vinclude i samarbeid med Empower. Nå bidrar idrettslag og skoleklasser med å skape verdi av plastavfall slik at den samles inn og det som kan resirkuleres. I tillegg gir den også lønn for de som er involvert i innsamlingen.

Vil dere være med ?

Vi inviterer kun et begrenset antall idrettslag og skoleklasser til å bli med i pilottestperioden. De 20 første gruppene vil i tillegg til inntektene fra den digitale plastdugnaden også få gratis sponsede produkter som øker fortjenesten.

Skjema for å melde interesse for å bli med:

Påmeldingen er helt uforpliktende. Vinclude tar kontakt og gir mer informasjon som dere kan bruke til å ta en beslutning. Først da er dere med.

Takk for interessen. Du vil bli kontaktet innen 1 - 3 dager.

Samarbeid for bedre løsninger

At plastavfall er et stort globalt problem når det ender opp i naturen har de fleste fått med seg. Empower har som mål å gjøre noe med det globale plastavfallsproblemet med digitale avfallsløsninger. Ved å gi plast en verdi har de skapt en mulighet for å få samlet inn og resirkulert plastavfall i land og områder som ikke har et etablert resirkuleringssystem. Dette skaper inntekter til å lønne mange arbeidsledige og gir en vinn-vinn-situasjon. Til nå er Empower etablert i 40 land med plastinnsamling. Vinclude jobber sammen med innovative firmaer for å utvikle nye digitale inntektskilder for idrettslag og skoleklasser. For tiden er vi i pilot med produktet -Digital plastdugnad- i samarbeid med Empower.

Kontaktinfo

Frode Røinaas
Daglig leder, Vinclude AS

Kontakt meg på: Mobil: 41248728 Epost: frode@vinclude.no